Idag ...

Den:2010-06-26 Kl:@ 14:41:06 | | Kommentarer: 2
Det har varit sol ute, men sen började det regna, åska och blixtra :P konstigt väder, subhanAllah!

Det har varit en slå huvudet- dag idag för mig, först på morgonen slog jag huvudet och fick ett litet märke (aj!) och sen slog jag huvudet när jag skulle låsa cykeln xD

Hoppas ni har  en bra dag, även fast det kanske inte varit så bra väder :P

Igår var det jättefint väder, hoppas det blir mer av det :D inshaAllah :)

Kvinnan i religion

Den:2010-06-24 Kl:@ 18:59:41 | | Kommentarer: 4
Många gånger har jag blivit tillfrågad, som muslim, om jag inte är förtryckt som använder slöja m.m. Varje gång svarar jag självklart samma sak, jag är inte förtryckt som bär slöja. Och många frågar ofta väldigt mycket om det som står i Koranen angående kvinnor, och det är egentligen ingenting förtryckande om kvinnan som det står i Koranen. Och väldigt ofta har jag varit ganska så intresserad om vad det står i Bibeln om kvinnan, vad följer judarna och dom kristna egentligen?
Här fick jag väl mitt svar.


Aja, här ska ni få läsa i alla fall =)
(det kan ha blivit lite långt, ber om ursäkt för det :P vill påpeka att det inte är jag som har skrivit det här, hittade det på en hemsida :P) )

Förord till boken (en del av förorden.):

Jag skulle i denna introduktion vilja understryka att mitt mål med denna studie inte har varit att smutskasta judendomen och kristendomen. Som muslimer tror vi att båda har ett gudomligt ursprung. Ingen kan vara muslim utan att tro på att Moses och Jesus var stora och betydande profeter från Gud. Mitt mål är endast att rättfärdiga islam och hedra det sista sanna Budskapet från Gud till mänskligheten, det som så länge förbisetts av Väst. Jag vill också understryka att jag endast koncentrerade mig på doktriner, trossatser. Således har jag alltså endast brytt mig om att studera kvinnans ställning i de tre religionerna så som den omtalas i deras originalkällor, och inte så som den praktiseras idag av deras miljontals följeslagare världen över. Därför kommer de flesta citerade bevis från Koranen, profeten Mohammeds uttalanden, Bibeln, Talmud och även från några av de mest inflytelserika kyrkofäderna vilkas synsätt mycket starkt medverkat till att definiera och forma kristendomen. Att försöka förstå en religion utifrån en liten grupp utövares attityder och handlingar är missvisande och därav kommer detta intresse för källorna. Många blandar ihop kultur med religion, andra vet inte vad deras religiösa skrifter säger, och vissa bryr sig inte ens om det.


Den bibliska bilden av Eva som fresterska har resulterat i en extremt negativ effekt på kvinnor genom hela den judisk-kristna traditionen. Alla kvinnor ansågs ha ärvt både skuld och elak list från sin moder, den bibliska Eva och därför sågs dem som både opålitliga, moralisktunderlägsna och illvilliga. Menstruation, graviditet och barnafödsel ansågs vara ett rättvist straff för den eviga skuld som låg på det kvinnliga könet. För att verkligen förstå vilken negativ inverkan den bibliska Eva hade på sina kvinnliga ättlingar måste vi ta en titt på vad några av de genom tiderna mest inflytesrika judarna och kristna har skrivit. Låt oss börja med det Gamla Testamentet och titta på utdrag från vad som kallas för Predikaren eller "Visdomslitteraturen" i vilken vi finner följande:
" då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta somär en snara, och armar som är bojor. Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Se, detta fann jag, säger Predikaren, idet jag lade det ena till det andra för att komma till huvudsumman. Något ges, som min själ alltid sökt, men som jag inte har funnit; völ har jag funnit en man bland tusen, men en kvinna har jag inte funnit hela hopen." (Predikaren 7: 27-29)
I en annan del av den hebreiska litteraturen, som återfinns i den katolska bibeln, kan vi läsa:
"Ingen ondska kommer ens i närheten av kvinnans ondska...Synden hade sin början hos en kvinna och tack vare henne måste vi alla dö." (Ecclesiasticus 25:19, 24)


Judiska rabbiner gjorde en lista över nio förbannelser som kvinnan ådragit sig som en följd av Syndafallet:
"Till kvinnan gav Han nio förbannelser och döden: bördan av att blöda vid menstruation samt vid förlorandet av oskulden; bördan av graviditet; bördan av barnafödsel; bördan av att ta hand om barnen; hennes huvud är täckt som en sörjandes; hon tar hål i öronen som en som för alltid kommer att vara slav, eller som en slavflicka som tjänar sin husbonde; hon kan inte betros som vittne; och efter allt detta - döden." (2)


Ännu i våra dagar läser ortodoxa judiska män i sina dagliga morgonböner ”Välsignad vare Gud, universums Konung, för att Du inte gjort mig till kvinna”. Kvinnorna å andra sidan, tackar Gud varje morgon för att Han gjort dem ”enligt Sin vilja”. (3) En annan bön som återfinns i många judiska bönböcker lyder; ”Ära åt Gud som inte skapat mig till hedning. Ära åt Gud som inte skapat mig till kvinna. Ära åt Gud som inte skapat mig dum.” (4)


Den bibliska Eva har spelat en mycket mer betydande roll inom kristendomen än i judendomen. Hennes synd har blivit en central punkt i hela den kristna tron eftersom skälet till Jesus Kristus uppdrag på jorden enligt kristendomen härrör från Evas olydnad mot Gud. Hon hade syndat och sedan fått Adam att följa hennes exempel. Därför drev Gud ut dem bägge ur Himlen ner till Jorden som var förbannad pga. dem. De förde vidare sin synd, som inte förlåtits av Gud, till alla sina efterkommande, och därför föds alla människor med synd. För att rena alla människor ifrån deras ”medfödda synd” var Gud tvungen att offra Jesus, som anses vara Guds son, på korset. Detta gör Eva ansvarig för sitt eget misstag, sin mans synd, hela mänsklighetens medfödda synd och Guds sons död. Med andra ord fick en enda kvinna med sitt handlande hela mänskligheten på fall. (5) Hur är fallet med hennes döttrar? De är syndare som hon och bör behandlas därefter. Lyssna till Paulus stränga ton i Nya Testamentet:
”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse."(Första Timotheosbrevet 2:11-14)
St. Tertulian var ännu mer rättfram än Paulus när han talade till sina ”mest älskade systrar” i tron. Han sa: (6)
”Är ni medvetna om att ni var och en är en Eva? Guds dom över ert kön är fortfarande giltig: skulden likaså: ni är Djävulens inkörsport: ni är dem som bröt förseglingen kring det förbjudna trädet: ni är de första att överge den gudomliga lagen: ni är den som övertygade den som Djävulen inte kunde rå på: ni är dem som så lätt förstörde Guds avbild, människan. Pga. er var t.o.m. Guds son tvungen att dö.”


St. Augustine var trogen sina föregångares arv. Han skrev i ett brev till en vän:
”Vad spelar det för roll om det återfinns i en hustru eller mor, det är ändå Eva, fresterskan, som vi måste akta oss för i varje kvinna… Jag kan inte se vad användning mannen kan ha av kvinnan, förutom av att bära barn till världen.”
Århundraden senare ansåg St. Thomas Aquintas fortfarande att kvinnan var defekt:
”När det gäller den individuella naturen är kvinnan defekt och vanskapt, för den aktiva kraften i den manliga säden strävar efter att producera en perfekt avbild av det manliga könet, medan produktionen av en kvinna har sin grund i en defekt i den aktiva kraften eller i någon materiell obenägenhet, eller t o m i influenser utifrån.”
Den berömde reformatorn Martin Luther kunde inte se något förtjänstfullt hos kvinna förutom att föda så många barn som möjligt till världen, utan hänsyn till eventuella bieffekter:
”Om de blir trötta, eller t o m dör spelar ingen roll. Låt dem dö i barnsäng, det är därför de finns.”
Om och om igen förtalas och svärtas kvinnan ner tack vare bilden av Eva som fresterska i Första Mosebok. För att sammanfatta kan man säga att den judisk-kristna föreställningen om kvinnor har förgiftats av tron på Evas och hennes kvinnliga ättlingars syndfulla natur.

Om vi nu vänder vår uppmärksamhet mot Koranen och vad den har att säga om kvinnor, så inser vi snart att den islamska synen på kvinnor skiljer sig radikalt från den judisk-kristna. Jag låter Koranen tala för sig själv:
”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – (för dem alla) har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”
(Koranen 33:35)
”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras (sanna) vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjude det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.”
(Koranen 9:71)

”Och Gud svarade dem: ’Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är (alla) av samma rot (och skall lönas på samma sätt).’”
(Koranen 3:195)
”Den som har begått en dålig handling skall få det straff som motsvarar denna handling, men den som gör det goda och det rätta, man eller kvinna, och som är troende skall stiga in i paradiset och skall där få njuta (Guds) gåvor i överflöd.”
(Koranen 40:40)
”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras (slutliga) belöning efter deras bästa handlingar.”
(Koranen 16:97)

Det är tydligt att den koraniska synen på kvinnor inte är annorlunda än den på män. De är båda Guds skapelser vilkas yttersta mål på jorden är att dyrka sin Herre, göra goda gärningar och undvika det onda, och de kommer båda att dömas därefter. Koranen nämner aldrig att kvinnan är Djävulens ingångsport eller att hon skulle vara en bedragerska till naturen. Koranen nämner aldrig heller att människan är Guds avbild; alla män och alla kvinnor är endast Hans skapelser. Enligt Koranen är inte kvinnans roll på jorden endast avsedd för att föda barn. Hon krävs på lika många goda gärningar som någon man. Koranen säger inte att det aldrig existerat några hederliga kvinnor. Tvärtom så säger Koranen till alla troende, kvinnor likaväl som män, att följa idealiska kvinnors exempel, såsom Jungfru Maria och Faraos fru:
”Och som ett (efterföljansvärt) exempel för de troende har Gud framhållit Faraos hustru, som bad: ’Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt (det onda) han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!’ Ännu ett exempel har de i Maria, Imrans dotter; Hon bevarade sin oskuld och vi andades in i (hennes kropp) något av Vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och på hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja.”
(Koranen 66:11-13

Hejhej

Den:2010-06-23 Kl:@ 19:37:12 | | Kommentarer: 1
Tittar in här på bloggen idag :P
Är så himla trött nuförtiden så det blir ingen bloggning... men ska försöka uppdatera när det går och passar mig :)

Men just nu är jag så himla trött, har huvudvärk och ontimagenochryggen.
Ska gå och lägga mig och vila en stund framför TV;n :)

Många kramar!
Salam.

Salam!

Den:2010-06-19 Kl:@ 17:01:58 | | Kommentarer: 1
Nu var det ett tag sen jag bloggade! Förhoppningsvis har inte alla läsare gett upp hoppet om mig :)
Jag har i alla fall slutat skolan nu :) känns ganska skönt, men ändå jobbigt! Alla nior grät när vi slutade och det var ganska hemskt att lämna klassen+min favoritlärare. Det är den bästa klassen jag någonsin haft och nu ska ag börja i en helt främmande klass där jag inte känner någon, förutom rebecca :)
Men inshaAllah kommer det gå bra :)

Såg nyss på vigseln, bröllopet mellan Daniel och Viktoria :)
Tycker det har varit så mycket tjafs om bröllopet och allting, skönt att det är avklarat nu! =)
Men nu kommer det väl vara en massa tjafs om barn och allt sånt ^^
Men bra att dom fick gifta sig i alla fall :)

Ska försöka blogga mer senare :) men det är lite svårt eftersom jag sommarjobbar, men ska försöka hinna med åtminstone ett inlägg per dag :)

Många kramar!

Hej

Den:2010-06-09 Kl:@ 22:12:48 | | Kommentarer: 3
Idag har varit en bra dag som tyvärr avslutas med huvudvärk och dåligt humör.
Vet inte riktigt varför, men okej ^^

Köpte väldigt mycket godis idag, men har inte ätit upp det xD fick bara något ryck och gick och köpte :)

Aja, ska försöka komma med ett viktigt inlägg snart, inshaAllah.

Nu ska jag snart be Al Isha, inshaAllah och sen gå och sova inshaAllah.

Uppdatering

Den:2010-06-08 Kl:@ 12:20:33 | | Kommentarer: 0
Det är fint väder ute
jag är trött efter att ha spelat brännboll.

Ville bara uppdatera lite grann.

Jag hatar ensamhet.

Den:2010-06-07 Kl:@ 19:43:50 | | Kommentarer: 3

Ensamheten
som kan få mig att verkligen inse
att ingen egentligen finns där i slutändan
förutom mig själv
(och självklart min familj)

Vänner
kallar ni er...

"Jag älskar verkligen dig, du är en av personerna som är mig närmast."

när jag egentligen inte betyder ett endaste dugg för er,

Så varför ens göra sig besväret
och ljuga om och om igen?

Låt mig bara vara


Jag vill inte bli sårad
om och om igen...Jag hatar verkligen ensamhet.


Kvinnan

Den:2010-06-04 Kl:@ 09:39:03 | | Kommentarer: 0
Profeten Mohammad (frid vare med honom) sade:


"Var rättvis och opartisk när det gäller gåvor som ni ger till era barn. Om jag skulle kunna ge företräde till någon (ett kön över det andra) så skulle jag ha föredragit flickan över pojken."
[Baihaqee]

"'Vem har största rätten till god behandling av mig?' Han sade: 'Din mor.' Mannen sade då: 'Och sedan vem?' Profeten sade: 'Sedan din mor.' Mannen frågade: 'Och sedan?' Återigen svarade profeten: 'Sedan din mor.' Mannen frågade igen: 'Och sedan?' Profeten sade: 'Sedan din far.'"
[Bukhari och Muslim]

”Vem som helst som har tre döttrar eller tre systrar, två döttrar eller två systrar och är vänlig mot dem och är ett trevligt sällskap för dem och fruktar Allah (Gud) när han är med dem, kommer att komma in i Paradiset (som ett resultat av hans goda gärningar mot flickorna)."
[Abu Dawud och Tirmidhi]

"Den som tar hand om två flickor tills de når vuxen ålder, han och jag kommer att vara så här (och han förde fingrarna samman) på domedagen"
[Muslim och Ahmad]

"Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru."
[Tirmidhi]

Här kommer mitt nyttiga inlägg ;)

Den:2010-06-02 Kl:@ 09:22:40 | | Kommentarer: 0

Muhammed och Koranen

 

Motståndare av Islam hävdar ibland att Muhammed själv skrev Koranen eller att han kopierade eller upptog den från tidigare skrifter. Men det är känt att Profetens kontakter med judar och kristna var försumbar innan han emigrerade från Mecka, och efter det, intog han rollen som lärare, som öppet bjöd in judar och kristna till att acceptera islam, men påpekade samtidigt hur de hade avvikit från sann monoteism lärt av sina profeter.

Historiskt och logiskt, går det inte att konstatera att det fanns någon som helst mänsklig källa för Koranen eller att Allahs sändebud kunde ha lärt sig från judar eller kristna. Hans fiender höll ett vakande öga över honom i hopp om att få bekräftat deras påstående om att han skulle vara en lögnare. Men de kunde inte peka på ett enda fall när Profeten skulle ha haft hemliga möten med människor från andra trosriktningar.

 

Vid den tidpunkt då Koranen uppenbarades, kunde inte de samtida araberna som var kända för språklig vältalighet göra annat än att erkänna att Koranens språkbruk var unikt och att det tydligt skiljer sig från talet av Muhammed, en man som dem mycket väl kände till. Koranen berättar att profeten var en olärd man, så om detta inte vore fallet skulle hans motståndare helt säkert ha avslöjat honom. Det finns dock inte en enda rapport om detta, och det fanns ingen som förnekade hans analfabetism. Samtidigt var det ingen som förnekade att Koranen var oöverträffad i vältalighet, inverkan och tydlighet, även de som förkastade dess budskap.

 

Att Muhammed var analfabet var ett tecken på hans profetskap. Han var tvungen att vara det, så att han aldrig skulle kunna anklagas för att skriva eller ändra gudomliga uppenbarelser. Detta faktum eliminerar också misstanke om att han hade lärt sig vad han predikade från tidigare skrifterna. Den information han vidarebefordrade sitt folk har inte erhållits genom läsning och forskning, det var en slags kunskap som bara kunde ha kommit från Skaparen av universum.

 

Det är inte svårt att få verifierat att Muhammed saknade kunskap om många av de saker som nämns i Koranen, såsom historiska händelser, naturliga fenomen och framtida händelser. Koranen citerar även på flera ställen att Muhammed och hans folk inte kände till dessa fakta, så igen, hade situationen varit omvänd hade hans motståndare
kritiserat honom på den punkten för att på så sätt nedvärdera honom. Endast nyligen, inom de senaste två århundradena har framsteg inom teknik för forskning lett till Upptäckten av fakta som har nämnts i Koranen av den analfabetiske profeten för över fjorton århundraden sedan. Bland dem finns här några exempel:

 

Jordens rotation: Han skapade himlarna och Jorden med sanning. Han lindar in natten i dagen och dagen i natten.

Universums expansion: Och sannerligen konstruerade vi himlen med styrka och det är förvisso Vi som expanderar den.

Solen är inte statisk utan rör sig i en specifik bana för en begränsad tid : Och solen färdas på sin bana tills att den når sin slutpunkt.

 

Det här är ord som reciterades av Muhammad, den analfabetiske profeten. Ingenting som har nämnts i Koranen motsäger etablerade vetenskapliga fakta, och den talar om dessa fakta med precisionen hos en vetenskapsman. Kunde den mest intellektuelle och beläste av vetenskapsmän under denna period, eller till och med dem århundraden som följde, möjligen ha kommit fram till någonting ens likartat? Svaret är uppenbart.

 

Även om den som sådan inte är tänkt att vara en vetenskapsbok, nämner Koranen vissa realiteter som bara skulle bli erkända och uppskattade av män under senare århundraden - som obestridliga bevis för att detta inte var Muhammeds verk eller någon annan människa, utan snarare en gudomlig uppenbarelse från Skaparen av dessa fenomen. Som den slutgiltiga uppenbarelsen till mänskligheten, har Gud gjort Koranen till ett kontinuerligt mirakel, som innehåller gradvis upptäckta bevis som människan lärt känna genom tidvis ökade kunskaper om universum.


Det är sant att det finns vissa likheter mellan Koranen och Bibeln, men det betyder inte att senare profeter plagierade från dem tidigare profeterna. Det pekar bara på den gemensamma källan, som är skaparen av mänskligheten, och för fortsättningen Hans grundläggande monoteistiska budskap. Dessutom fanns det ingen arabisk version av Bibeln som förelåg på profeten Muhammeds tid. Den tidigaste arabiska versionen av Gamla Testamentet är den av R. Saadias Gaon från 900 – talet ek. – mer än 250 år efter att Profeten Muhammed avled. Och den äldsta arabiska versionen av Nya testamentet publicerades av Erpenius 1616 CE - ca 1000 år efter hans död.

Dvs. Någon som varken kunde läsa eller skriva. Ö.A.

Dessutom påpekar Koranen profeten om en del av hans oavsiktliga fel. Det är ganska osannolikt att han skulle ha nedtecknat sådan kritik om sig själv, om han hade varit dess upphovsman.

Koranen 39:5. Hur dagen lindas in i natten orsakas av att Jordens enkelritade rotation.

 

 

Koranen,51:47. Skaparen refererar till sig själv i pluralform som betecknar makt, storhet och majestät.     
Tagen av muhammed.nu


Okej

Den:2010-06-01 Kl:@ 10:20:50 | | Kommentarer: 0
Jag känner mig inte så duktig som inte har bloggat :P
Idag var vi på ungdomsmottagningen och pratade, det var pinsamt xD
Men ganska nyttigt kan man väl säga ^^

I alla fall så kommer jag nog inte hinna blogga mer idag, men kanske imorgon inshaAllah.
Och då vill jag komma med ett viktigt inlägg också, inshaAllah.

Ha det bra =)


I think I love you,
and it´s not a misstake,
cause I really love you
and wonder if you feel the same?

RSS 2.0