Hej

Den:2010-04-30 Kl:@ 17:48:08 | | Kommentarer: 0
I feel sick.

Den här dagen har helt enkelt varit jobbig.
Skönt med helg nu i alla fall.

I´ve tried to hide it so that no one knows
but I guess it shows, when you look into my eyes.
What you did and where you´re comming from, I don´t care...

As long as you love me.

Jag älskar den låten.

Ibland är jag glad att bo i Sverige...

Den:2010-04-30 Kl:@ 12:37:27 | | Kommentarer: 0

För att Sverige har många högtider som gör att man får sluta tidigare från skolan :D
Haha, skojar bara :)

Här är en till låt som jag älskar :)Han gör så bra texter! Subhan Allah.

Give thanks to Allah

Den:2010-04-29 Kl:@ 19:43:49 | | Kommentarer: 2


Subhan Allah, jag älskar hans låtar :) Det finns många fler, sök bara på namnet :)

Idol

Den:2010-04-29 Kl:@ 17:22:28 | | Kommentarer: 0
Det blir ingenting med Idol. Jag hade verkligen tänkt ställa upp det här året, men det visade sig att jag inte kunde eftersom dom hade några regler. För det första så är jag inte tillräckligt gammal och så har jag inget legitimation.

Men det blir nästa år, då får ni se mig :)

La illaha il Allah

Den:2010-04-28 Kl:@ 20:17:13 | | Kommentarer: 1
Har ni läst artikeln om Fosterutveckling på www.islamguiden.com?
Det är helt otroligt att det som har stått i Koranen i 1431 år har forskarna fått reda på för ungefär 100 år sedan.

Och vissa säger att religion inte är det rätta?

En liten del av artikeln:

a) fostret inte är en miniatyr kopia av en vuxen, utan utvecklas stegvis. (71:13-14, 23:12-14, 22:5) och att
b) fostret formas av både mannens och kvinnans kroppsvätskor (76:2).
En relevant hadith bekräftar Koranens syn, men märkligt nog, och Koranens och hadithernas syn till trots, blev många muslimska vetenskapsmän påverkade av Aristoteles, och upprepade hans misstag. Det fanns dock flera som trodde mera på Koranens och Hadithernas syn, cirka 700 år efter Koranens uppenbarelse kommenterade lbn Ha ar al-Asqalani detta ämne och sade :"Många anatomer påstår att den manliga sädesvätskan inte har någon del i tillkomsten av ett barn. De påstår att dess enda roll, är att få menstruationsblodet att koagulera.... Men Profetens hadith motsäger deras åsikter. Mannens sperma är i själva verket lika delaktig i utvecklingen av ett embryo som kvinnans motsvarande vätska är."

Subhan Allah är allt jag kan säga.

Subhan Allah

Den:2010-04-27 Kl:@ 20:48:02 | | Kommentarer: 0
Jag är väldigt glad, för det visade sig att vi har nationella nästa vecka istället!
Så nu kan jag fokusera på HK provet på torsdag :)

Om det inte vore så att jag har jätteont i ryggen och magen och knappt kan röra mig utan att det gör ont.

Ska sluta klaga i alla fall =)

La illaha il Allah

Den:2010-04-26 Kl:@ 19:33:12 | | Kommentarer: 1

Detta är taget från sidan www.barnskolan.com vilket är en jättebra sida om man vill lära sig om Islam, på en lite lättare nivå :) särkilt bra för barn!


Det finns bara en Gud. Han heter Allah.
Allah är den enda Gud som finns. Det finns ingen annan Gud, bara Han. Allah skapade mig och Han skapade dig och dina föräldrar. Allah skapade alla människor.


Han har skapat djuren. Han har skapat jorden. Han har skapat allt som finns på jorden!
Allah har skapat himlen, solen, månen, och stjärnorna.
Han har skapat allt som finns i himlen. Solen ger oss ljus och värme. Vi kan inte leva utan solens värme. Han har skapat bergen, sjöarna, haven, fåglarna, träden och blommorna.


Allt som du behöver göra för att lära känna Allah är att titta runt omkring dig och fundera över allt som du ser. I naturen har Allah skapat så många vackra saker. På sommaren ser vi vackra blommor och växter och på hösten ser vi hur träden får olika vackra färger.


Allah har skapat många olika sorters djur.
Titta på fjärilarna och de härliga färgarna i deras vingar. Tänk bara på hur en fjäril börjar som en larv och blir så småningom en puppa. Efter en tid är det slutligen dags för den att se dagsljuset och flyga ut!


När du sätter frö i jorden och väntar tills det så småningom växer till plantor. Vem är det som gör att fröet blir en planta? Det är Allah.


Överallt runt omkring oss är det fullt av vackra saker och ting. Allt det här är tecken för att känna Allah och Hans makt och ett bevis på att Allah finns.


Tänk på de vackra fåglarna, på fiskarna och delfinerna som ler så vackert. Titta på de gröna skogarna, de olika sorterna av blommor och många andra vackra saker i världen. Vem har skapat alla de här?
Det är Allah.


Allah har skapat allting.


Allah har skapat dagen och Han har skapat natten. Det är ljust på dagen och mörkt på natten. Vi behöver dagen för att kunna arbeta, gå i skolan och leka. Och vi behöver natten för att kunna vila och sova.


Han har gett oss öron (vi kan inte höra utan våra öron). Och Han har gett oss ögon (vi kan inte se utan våra ögon). Han har gett oss luften. Vi behöver luften för att andas. Utan luft kan vi inte leva.


Så vi tackar Allah för allt det här och vi älskar Honom för allt det här.


Vi älskar Honom för att Han har skapat oss och har gett oss många saker. Han har skapat mig och Han vet vad som är rätt för mig, och vad som är fel för mig. Han har gett mig allt. Jag älskar Allah.


Det är Allah som ser till att jag växer från ett litet barn i vaggan till en vuxen människa.


Han är vår Gud. Han har ingen partner, ingen fru, inga barn, inga släktingar och inga föräldrar. Det finns ingenting som liknar Honom. Han ser allt. Han hör allt. Han vet allt.


Vi lyder Honom och vi gör som han säger.


Vi tackar Honom för att Han har gjort oss till Muslimer.


Subhan Allah!
Älskar den här sidan :)
Den kommer med så självklara exempel!


Hej :)

Den:2010-04-26 Kl:@ 16:16:53 | | Kommentarer: 0

Det är så typiskt när man är i skolan och tror att allting är lugnt, ingenting som behöver göras osv.
Då får man reda på att det är HK prov på torsdag och nationella i biologi på onsdag :(

Så nu blir det bara plugga, plugga och plugga ännu mer ._.
Jag ska försöka blogga däremellan, men det kanske blir lite svårt.

Ska gå igenom heeeela biologiboken...
Jobbigt, men nödvändigt ._.


Slöjan

Den:2010-04-25 Kl:@ 17:48:55 | | Kommentarer: 0
Det är helt otroligt att vissa (tom muslimer) säger att det inte står någonstans i Koranen att kvinnor ska ha slöja. Det står klart och tydligt och efter att ha läst tolkningen och många hadither av Profeten Muhammed (SAW) så kan ingen argumentera emot, för argumenten håller inte. Bara att läsa här :) Subhan Allah är allt jag har att säga.

”Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet, det leder till större renhet i deras liv. Gud är underättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som [anständigtsvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen…”
(Koranen 24:30-31)


"Det som är mest intressant - i det här sammanhanget - är substantivet khimâr som här översatts som slöja. Muhammed Knut Bernström diskuterar detta i en fotnot till versen i sin tolkning av Koranen: "Substantivet khimâr (plur. khumur) betecknar slöjan (el. huvudduken) som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimâr." [Bernström 1998:511]

 
En sådan klassisk kommentator - eller exeget - är Ibn Kathîr. Denna förklarar att ordet khimâr betecknar någonting som täcker och som används för att täcka huvudet. Att fästa slöjan innebär att dra den runt sig och knyta den säkert. Detta skall göras menar han över hals och bröstkorg så att ingenting kan ses av dem. Ibn Kathîr citerar profetens hustru 'Â'isha - må Gud vara nöjd med henne - som sade: "Må Guds nåd vara över kvinnorna hos de tidiga emigranterna. Då Gud uppenbarade versen: 'låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen' rev de sina livstycken och klädde sig i dem." [Fath al-Bâri, cit Ibn Kathîr 2000:69-70]

 
Enligt ovanstående måste det vara mycket långsökt att argumentera för att slöjan inte har något stöd i Koranen eller i profettraditionen. Traditionen från 'Â'isha - må Gud vara nöjd med henne - visar också på två saker. Dels den djupa tro som avspeglades i kvinnornas handlingar då de i sin iver att följa Guds påbud till och med rev stycken ur sina andra kläder för att svepa in sig i. Och dels visar det på ett annat intressant faktum, nämligen att det inte måste vara en khimâr, vare sig enligt arabiskt 600-talsmode eller på annat vis, för att påbudet skall kunna uppfyllas, utan vilket annat tygstycke som helst som är lämpligt för den funktionen är också tillräckligt. I förlängningen ger detta att de otaliga modeller för slöjor som används av troende kvinnor världen över inte skulle vara något som är påhittat eller avvikelser från Koranen utan snarare ett tillämpande av Koranens bud med samma religiösa attityd som de tidiga muslimska kvinnorna som än idag tjänar som förebild för troende muslimer.


En avslutande poäng är också att vi - muslimer - känner vår religion bäst och det är inte upp till ickemuslimer - t ex i debattartiklar med andra syften än allmän välgång för muslimska kvinnor - att avgöra vad som är islamiskt korrekt eller inte. Den diskussionen är en inomislamisk angelägenhet som inga andra än muslimerna själva äger rätt att delta i."


Sen så kan det inte vara en enda människa som har missat slöjdebatten här i Sverige. Jag tycker det är sjukt att dom vill förbjuda slöjan. Visst, det är synd om dom som blir tvingade till slöja, egentligen ska INGEN tvång förekomma! Men det finns faktiskt vi kvinnor som älskar att ha slöja. Ärligt talat, blir slöjan förbjuden här i Sverige flyttar jag härifrån.

Dom borde verkligen inte få förbjuda den, det är liksom att bryta mot lagen. Det är religionsfrihet här i Sverige, dessutom frihet att utöva sin religion.


Subhan Allah!

Den:2010-04-25 Kl:@ 13:04:20 | | Kommentarer: 2


I videon ovan kan du se hur det i verser ur Koranen utförligt beskrivs hur ett foster utvecklas i moderns sköte. Något som en människa omöjligt kunde veta för 1400 år sedan. Vilket tydliggör att vetenskap och religion faktiskt är en och samma sak egentligen. För många grejor som människorna har upptäckt för bara 100 år sedan, eller på senare tid, har stått i Koranen i över 1400 år. Subhan Allah.

Några hadither + en vers från Koranen.

Den:2010-04-24 Kl:@ 20:03:16 | | Kommentarer: 0
Några hadither jag hittade i boken "De gudfruktigas trädgårdar"

Jaber radija Allaho anha återberättar att Allahs Profet (SAW) sa: "Var rädda för våld (orättvisa), eftersom våld är mörkret och plågan på domedagen. Håll er från snålhet och glupskhet eftersom snålhet och glupskhet har fördärvat folket innan er, det har lett till att blod spillts mellan dem. De ändrade och gjorde det förbjudna (haram) till tillåtet (halal)"

Aisha radija Allaho anha återberättar att Allahs Profet (SAW) sa: "Den som begår övergrepp så lite som en handflatas storlek av jordens yta, skall bli lastad (på Domedagen) med all jord av denna handflatas yta och med djupet av sju jordar, runt sin hals."

Aisha radija Allaho anha berättar: "Det kom några män (beduiner) till Allahs Profet (SAW) och frågade honom: "Pussar ni era barn?" "Ja" svarade han. De sa "Men vi, vid Allah, pussar inte våra." Alayhi alsalam sa: "Vad kan jag göra om Allah har dragit barmhärtighet (rahma) från era hjärtan."

En vers ur Koranen:
"...om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det ses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet." (Al-Maidah, 32)

Allt som är bra är från Allah och allt som är dåligt är vilse ledningar från mig och från Shaytan. Må Allah förlåta oss för våra briser och fel och vägleda oss till det rätta, genom Koranen, Sunnahn och vad det lärda har sagt.


HEJ :D

Den:2010-04-24 Kl:@ 10:15:38 | | Kommentarer: 1
IGÅR FICK JAG REDA PÅ ATT JAG ÄR BEHÖRIG TILL ALLA MINA VAL PÅ GYMNASIET OCH JAG ÄR ÖVERLYCKLIG! :D <333

Hello =)

Den:2010-04-23 Kl:@ 10:52:04 | | Kommentarer: 0
Det gick jättebra att färga håret på min kompis igår, tror inte det blev riktigt som hon hade tänkt sig, men det blev bra i alla fall :)
Just nu är jag i skolan  och ska snart gå och äta :)

Bloggar kanske när jag kommer hem.
Men vet inte om jag hinner, ska försöka i alla fall.

Hejhej :)

Den:2010-04-22 Kl:@ 18:31:59 | | Kommentarer: 0
Idag har jag gjort nationella, det gick bättre än väntat, tror jag i alla fall.
Jag har världens bästa vänner som köpte godis till mig eftersom jag glömde det ._. och en cooola :D

Nu ska jag tydligen färga håret på en kompis, haha.
Vi får väl se hur det går xD

Nej, men jag har färgat hår förut, så det ska nog bli bra :)

Hello :)

Den:2010-04-21 Kl:@ 20:29:17 | | Kommentarer: 0

Hur är det med er idag?

Jag är typ helt trött just nu.
Men bloggar mer imorgon, ska ha både nationella och ett SO prov :(


Hejhej <3

Den:2010-04-20 Kl:@ 16:59:49 | | Kommentarer: 0
Just nu sitter jag bara och väntar på maten ^^ sen så ska vi på något dumt möte och det är jobbigt för jag är TRÖTT!

Tralalalala :D

Den:2010-04-20 Kl:@ 16:26:44 | | Kommentarer: 0
Jag är trööött, jag ska på möte ikväll, jag vill inte, men jag måste .___________.

(hoppas ni hörde min sångröst ^^ för jag sjöng när jag skrev det där xD)

Hej =)

Den:2010-04-20 Kl:@ 10:41:10 | | Kommentarer: 0
Just nu sitter jag i skolan och väntar på att min dator ska flytta en massa program till Disk D istället för D... Min dator börjar bli så sjukt seg!

-

Den:2010-04-18 Kl:@ 12:26:30 | | Kommentarer: 0
 Allt som är bra är från Allaah och allt som är dåligt är vilse ledningar från mig och från Shaytan. Må Allaah förlåta oss för våra briser och fel och vägleda oss till det rätta, genom Quranen, Sunnahn och vad det lärda har sagt.

hello :)

Den:2010-04-18 Kl:@ 11:28:23 | | Kommentarer: 0
Hejhej.
Idag ska jag på kalas , vilket ska bli jätteroligt :)

Har redan fixat mig helt klart. Snacka om att vara ute i god tid! ;)

Hejhej ...

Den:2010-04-17 Kl:@ 20:19:20 | | Kommentarer: 0
Jag är rädd för allting som händer i världen just nu.
Vulkanutbrottet i Island. Jordbävningarna i bland annat Haiti och Chile.

Tanken på att det kanske blir ett tredje världskrig.

Det känns som att Allahs vrede verkligen kommer fram nu.
Och domedagen känns nära.

Jag hatar att vara inne i mitt huvud just nu.

Hej =)

Den:2010-04-17 Kl:@ 16:23:38 | | Kommentarer: 0
Idag har jag varit på stan typ hela dagen.

Köpte en klänning på H&M som jag är jättenöjd med ;)
Men huvudgrejen med att vara på stan var att köpa presenter till mina kusiner :)

Aja nu ska jag äta, hamburgare (kycklingburgare för mig :D) och POMMES :D <3

Ska jag eller inte?

Den:2010-04-16 Kl:@ 17:22:58 | | Kommentarer: 1

Idol kommer hit snart, ska jag söka eller inte?
Det har varit min dröm ända sen jag var liten, men håller på att fega ur.

Kanske jag inte går vidare? Det skulle verkligen krossa mig.
Men samtidigt så kanske jag går vidare?

ÅH! Jag blir tokig!


Hej =)

Den:2010-04-16 Kl:@ 16:22:58 | | Kommentarer: 0

Hejhej.
Idag har jag varit i skolan. Det var matte nationella.
Jag tror att första delen gick bra, men andra gick inte alls bra...

Men vår lärare sa att man kunde få VG bara genom att göra den första delen bra.

Så hoppas i alla fall att jag får godkänt ._.


Hej :)

Den:2010-04-15 Kl:@ 22:24:24 | | Kommentarer: 0

Vet att jag inte har bloggat hemifrån på två dagar nu :P
Har helt enkelt inte haft tid.

Det har varit mycket med skolan, gått och lagt mig sent och vaknat tidigt och varit helt slut när jag kommer hem efter skolan. Slocknade igår direkt efter skolan.

Aja, nu ska jag bara be Al- Isha sen ska jag sova :)


Hej =)

Den:2010-04-14 Kl:@ 15:25:45 | | Kommentarer: 3
Jag sitter i klassrummet just nu och skriver om The British Museum.
Vi är jättefå i klassen, men det är bara skönt =)

...

Den:2010-04-13 Kl:@ 13:13:47 | | Kommentarer: 0
Är fortfarande i skolan, men vill gå hem.
Nu har jag lektion med läraren jag inte vill träffa, är arg på henne just nu.
Om tio minuter och hon kommer säkerligen skälla på mig.

.

Den:2010-04-13 Kl:@ 10:25:13 | | Kommentarer: 0
Okej, nu är jag förbannad.
JAG har suttit och intervjuat folk på skolan och dom där jag berättade om tidigare får använda MINA intervjuer och göra löpsedlar av det! Jag blir förbannad! IDIOTISKA MÄNNISKOR!

Vill bara åka hem just nu.
Sen när jag säger till läraren att det är MITT jobb så säger hon bara att jag ska ge dom intervjuerna.

JAG VILL HEM OCH INTE KOMMA TILLBAKA ALLS!

Hejhej =)

Den:2010-04-13 Kl:@ 10:04:48 | | Kommentarer: 0
Sitter i skolan just nu och har precis gjort klart intervjuerna till ett repotage vi skulle göra.
Mina "kamrater" som var med mig hade inte ens med sig sina datorer, när det var vi som skulle göra det tillsammans. Så gissa vem som exploderade när dom satte sig bredvid och trodde att jag skulle göra allting?

Hej =)

Den:2010-04-12 Kl:@ 12:49:18 | | Kommentarer: 1
Just nu sitter jag i skolan och tänkte bara på min blogg, nu när jag har med mig datorn så kan jag väl åtminstone blogga :)

Nu ska jag springa till lektionen :) Kramisar (A) <3

Hej =)

Den:2010-04-11 Kl:@ 19:15:22 | | Kommentarer: 1
Hello sötnosar :)
Idag har jag varit på födelsedagskalas, vilket var ganska roligt =)

Btw, är det bara jag som tycker det är löjligt att vissa personer inte kan diskutera utan att gå till personangrepp?

Hejhej =)

Den:2010-04-10 Kl:@ 21:27:31 | | Kommentarer: 4
Har nyss varit och köpt godis och en påse chips =)

Den här dagen har det bara varit pluggpluggplugg ...
Tråkigt att hålla på med sånt på lovet ._.

Aja, hoppas er dag har varit bättre än min :P

Många kramar till mina sötnosar <3

-

Den:2010-04-10 Kl:@ 16:14:01 | | Kommentarer: 2

Hur orkar vissa bråka dag ut och dag in?
Det är sjukt.


Haha

Den:2010-04-10 Kl:@ 13:57:28 | | Kommentarer: 0

Igår hade jag det jätteroligt!
Pappa hade bjudit hem en kompis från stockholm. Hans fru och barn var också med :)

Den äldsta flickan var bara tre år, och den yngsta var 3 månader :D

När jag höll i den söta bebisen kunde jag inte låta bli att längta tills jag själv får en så söt liten bebis. InshaAllah.

Gårdagens citat från min alltid lika smarta kusin:
"Om du inte bjuder på någonting så är du inte min kompis!"

Gissa vem som skrattade tills tårarna rann?
(hon använde lite rolig dialekt också :P)


Hej :)

Den:2010-04-09 Kl:@ 14:33:28 | | Kommentarer: 3
Funderingar på funderingar, så har min dag varit idag.

Vad anser ni gör en människa till muslim?
Är det en människa som (nu pratar vi om tjejer) har slöja, ber m.m?

Kan man kalla sig muslim om man har slöja, men svär och lever om?
Eller gör det en till mindre muslim?

Som jag anser det så borde många muslimska tjejer här i Sverige skärpa sig.
Är man muslim så måste man bete sig som en.

Och hur beter man sig som en muslim?
Att svära är bara idiotiskt enligt mig, och varje gång man svär drar man på sig en synd.
Så varför svära?

Är det för att vara cool? Eller bara för att man vill det?

Man kanske ska tänka efter.
Får människor en bra syn på muslimer om muslimer ränner omkring, använder fula ord m.m?

Jag saknar dig.

Den:2010-04-08 Kl:@ 20:47:40 | | Kommentarer: 0

~ Jag saknar dig
det är ju så
Jag fäller ännu tårar
när min sorg bryter på


Och även om det är bättre nu
är du här ännu.
Jag släpper aldrig dig,
du finns här inom mig.
Jag saknar dig. ~


Hej:)

Den:2010-04-08 Kl:@ 18:59:52 | | Kommentarer: 0
Jag tror att jag har blivit smått beroende av att blogga xD
När jag var ute idag tänkte jag bara på vad som kunde passa in att skriva här :P

Det är ganska skönt att ha en blogg att skriva av sig på.
Ibland behöver man prata med någon och då finns bloggen där, man kanske inte pratar, men skriver av sig i alla fall :P

Fy vad irriterad jag blir på reklamen på 5:an.
Den där med "Batman"! Blir tokig och tror alltid det är någonting fel på TV:n, sen så börjar ju den där gubben snacka. Haha xD

Hej :)

Den:2010-04-08 Kl:@ 14:03:46 | | Kommentarer: 0
Nu ska jag försöka fortsätta med min uppsats i engelska.
Att hon inte kunde ge oss en roligare uppgift än att skriva 4 sidor om en BYGGNAD!
Världens tråkigaste uppgift.

Sen så måste jag göra bokrecensionen också, skönt iaf att jag har läst ut boken, annars hade jag nog haft panik :P

The Grizzly Man

Den:2010-04-07 Kl:@ 15:35:48 | | Kommentarer: 0
Var det någon som såg dokumentären om Timothy "Grizzlymannen" på kanal 1 igår?

Den dokumentären fick mig att fundera väldigt mycket. Ni som såg den måste väl också ha insett att den mannen måste ha varit sjuk? Ingen frisk människa går väl fram till björnar och försöker locka på dom som hundar?

Nästan alla som var med i dokumentären måste ha haft någon form av störning, det såg man klart och tydligt.

Jag menar, hur kan man låta en människa hålla på med björnar och bo i vildmarken hela somrarna?
Hade någon i min närhet tänkt göra någonting sånt, alltså bo ensam i Alaska där det finns sjukt mycket björnar skulle jag börja fundera vad som var fel med människan.

Se på dom här:
http://www.youtube.com/watch?v=1z9PpQ01qS8
http://www.youtube.com/watch?v=djnkEsyf0JQ
http://www.youtube.com/watch?v=bq5w0fgjFpQ
http://www.youtube.com/watch?v=6ycRY2yrB5g

Det finns fler, men orkar inte lägga upp alla.

Jag menar, visst, man kan älska djur. Men sådär fixerad ska man inte vara, det är sjukligt.
Speciellt björnar, dom är ju livsfarliga.
Att man vågar stå och filma två björnar dom står och slåss.

Tillsist blev han uppäten av en björn.
Han och hans flickvän.

Jag tycker ganska synd om tjejen, men hon han ju inte heller ha varit helt frisk som följer med ut i ingenstans och är sådär nära björnar.

hello :P

Den:2010-04-07 Kl:@ 14:04:15 | | Kommentarer: 0
Hej! Nu sitter jag i min säng här med datorn och bloggar (A)
Det var ganska skönt idag, första dagen på lovet som jag inte har vaknat 8-9 utan jag vaknade 10:35 :D
Skönt att få sova ut lite grann :)

BTW, grattis på namnsdagen Irma min sötnos <3

Hej!

Den:2010-04-06 Kl:@ 20:12:24 | | Kommentarer: 2

Just nu sitter jag och gör absolut ingenting :P

Är typ jättetrött just nu... ska bli skönt att soooova, även fast jag tror att det blir en sen kväll ikväll :P

Hittade på www.gwendolenthegood.blogspot.com att hon hade tipsat om en sida med muslimska badkläder som jag blev kär i :)

Simset svart
Fast den kostar typ 525 kronor...haha

Här är sidan:
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=6163&grp=148290


Hej =)

Den:2010-04-06 Kl:@ 13:47:17 | | Kommentarer: 4
Jag kom att tänka på en sak nyss.

Tycker ni att man kan skriva vad som helst i en blogg och sen skriva "det är min blogg, jag skriver vad jag vill"?

Jag tycker inte det.
När man skriver blogg på internet så måste man ju räkna med att andra läser det, om man nu inte har lösenord på den. Och kanske tänka på vad man skriver :P

Men hursomhelst så tänkte jag fråga er det, så svara gärna :)

Hihi =)

Den:2010-04-05 Kl:@ 15:33:59 | | Kommentarer: 3
Just nu sitter jag i sängen, är inte färdig med engelskan än, men ska fortsätta med det imorgon =)

Är faktiskt ganska trött, trots att jag inte har gjort något speciellt idag.
Bara en latdag =)

Fast det är alltid roligt att kolla andras bloggar och chatta med vänner :D

Men har också läst arabiska och bett :)

Förresten är det någon av mina läsare som är bra på kristendomen? Eftersom jag är muslim så har jag ganska många frågor angående kristendomen. Mina vänner som är kristna kunde inte svara på frågorna, så då vänder jag mig till er :P

Hejhej :)

Den:2010-04-05 Kl:@ 13:37:42 | | Kommentarer: 1
Just nu sitter jag och försöker skriva min uppsats om en engelsk byggnad.
Vilket är jobbigt eftersom den ska vara på 4 sidor och ska vara klar efter lovet ^^

Irma tvingar mig att uppdatera bloggen, så jag tog en paus, men nu ska jag fortsätta, bloggar kanske senare, haha :P

Kramar!

(glad nu Irma?)

Hellohello =)

Den:2010-04-04 Kl:@ 15:34:02 | | Kommentarer: 2
Haha rubrikbrist, ja ^^

Idag är det jättefint väder, vilket verkligen gillas här :)
Tror aldrig jag har varit så glad över att det är slaskigt ute :D

Det är SOL och nästan inga moln på himlen, sara goes happy :D

Har varit ute tills nu, i typ 3 timmar alltså (A)
Men det var jätteroligt, märks verkligen vad dålig kondition jag har.

Aja, får se om jag hinner blogga senare, måste ju vara sociaaaal =)

Haha

Den:2010-04-03 Kl:@ 20:05:35 | | Kommentarer: 0
Just nu sitter jag och dampar loss med min kusin ^^

Hon kan inte vara riktigt normal som sitter och klöser på skärmen och frågar varför datorn inte laddar xD

Och jag bara skrattar :D

RSS 2.0